. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הפעילו רמקולים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .