®!STOP-IT - איך זה עובד ?

כל עוד המשדר פועל, הוא משדר למכונית מספר פעמים בשנייה אותות "סע" המאפשרות לילד להמשיך בנהיגה.

בהעדר אותות אישור התואמים את קוד הזיהוי הייחודי של המכונית, המקלט יעצור את המכונית.

בנוסף, כאשר מכבים את המשדר למצב STOP, נשלחים למכונית אותות לעצירתה המיידית.

 מה קורה כאשר הקשר האלחוטי נקטע ?

הילד יכול לנהוג כרגיל כל עוד המכונית קולטת את אותות האישור, התואמים את קוד הזיהוי הייחודי שלה.

אך כאשר המקלט מפסיק לקלוט את האותות האלה, המכונית נעצרת אוטומטית. תכונה זו מונעת נהיגה לא מבוקרת במקרה של הפסקת הקליטה כתוצאה מיציאה מהטווח, סוללה חלשה, הפרעות חיצוניות, וכו'.  

 מה ההבדל בין מעצור הבטיחות ®!STOP-IT לבין שלט רחוק רגיל ?

עם שלט רחוק רגיל, ההורים נוהגים את המכונית מרחוק, בעוד הילד רק יושב במכונית. לכן הילד מפסיד את חווית הנהיגה.

לעומת זאת, עם מעצור הבטיחות ®STOP-IT, הילד נהנה מחווית הנהיגה, המסייעת בפיתוח קואורדינציה, התמצאות במרחב, ביטחון עצמי, יכולת ריכוז, ותחושה של אחריות.

®STOP-IT הוא כמו דוושת מעצור הבטיחות של המורה לנהיגה:  ההורים יכולים להבטיח את בטיחות הילד ללא מאמץ, בעוד הילד נהנה מהנהיגה.
ההורים נשארים רגועים, הם כבר לא צריכים לרוץ אחרי הילד הנוהג. במקום להיות במתח ולהתרוצץ, הם יכולים לטייל בנחת בקרבת הילד ולהשגיח עליו.

הבדל נוסף הוא: לכל מכשיר ®STOP-IT יש קוד זיהוי ייחודי, המבטיח קשר עם המכונית הנכונה. 
בניגוד לכך, עם דגמים רבים של שלטי רחוק רגילים, המכונית עלולה להיות מוסעת בטעות לכיוון אחר על ידי שלט-רחוק זר, וזה מסוכן מאוד.

הבדל נוסף, חשוב מאוד, הוא העצירה האוטומטית בכל מקרה של שיבושים בקליטה (כגון במקרה של יציאה מהטווח, סוללה חלשה, וכו'). 
זאת בניגוד לשלט רחוק רגיל, אשר איננו מונע מהילד לנהוג למרחק ללא בקרה במקרה של שיבוש הקשר. 
 

 מהו טווח הקליטה המקסימלי ?

טווח הקליטה עשוי להיות בסביבות 15-30 מטר ואף יותר, תלוי במזג האוויר, עוצמת הסוללה, וכו'.

בכל מקרה, הבטיחות איננה תלויה בטווח כי המכונית נעצרת אוטומטית ביציאה מאיזור הקליטה.

 הילד שלי כבר "נהג מנוסה", ואני רוצה לאפשר לו לנהוג ללא בקרת  ®STOP-IT .

תוכלו בקלות לעבור ממצב "נהיגה מבוקרת" למצב "נהיגה חופשית", וחזרה.  נא קראו את הוראות השימוש. 

 מה קורה כאשר מכונית נוספת עם מעצור הבטיחות ®STOP-IT  נוסעת בקרבת מקום ?

בדרך כלל לא קורה כלום. לכל משדר יש קוד זיהוי ייחודי אשר משודר ביחד עם אותות "עצור" או "סע". המקלט המותקן במכונית מגיב לאותות רק אם הם מלווים בקוד הזיהוי הייחודי המתאים לו. המקלט יתעלם מאותות המשודרים ממשדר אחר.

 האם מותר לי להשאיר את הילד לנהוג במכונית ללא השגחה?

לעולם לא! חשוב ביותר שתשארו בקרבת הילד ותשגיחו עליו בעת היותו במכונית. במקרה של תקלה תוכלו לעזור לילד רק אם תמצאו בקרבתו.

 היכן אוכל להשיג את מעצור הבטיחות ®!STOP-IT?

תוכל למצוא את נקודות המכירה הקרובות אליך בעמוד "היכן ניתן להשיג"