בְּלַם-רחוֹק - מעצור הבטיחות ®STOP-IT לצעצועי רכיבה ממונעים

®!STOP-IT לבטיחות הילד:

  "דוושת בלם" להורים: ההורים יכולים לעצור את המכונית מרחוק בכל רגע.
  
  בנוסף, המכונית תעצור אוטומטית ביציאה מטווח הקליטה.

®!STOP-IT- כי גם להורים מגיע ליהנות:

- אין צורך לרוץ אחרי הילד. אפשר ללכת בנחת ולהשגיח.
   
- ההורים רגועים, והילד נהנה מהנהיגה.

®!STOP-IT - תכונות נוספות:

- לכל יחידה קוד זיהוי ייחודי, המבטיח קשר עם המכונית הנכונה.

- ההורים יכולים לבחור בין מצב "נהיגה מבוקרת" לבין מצב "נהיגה חופשית".

®!STOP-IT איננו שלט-רחוק !

- ההורים אינם נוהגים מרחוק, הילד נוהג בעצמו!

- הילד נוהג בכייף וההורים רגועים: הם מבטיחים את שלום הילד ללא מאמץ.


יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות לפני השימוש.
השימוש אך ורק בהשגחת מבוגר.