בְּלַם-רחוֹק - מעצור הבטיחות ®STOP-IT לצעצועי רכיבה ממונעים

®!STOP-IT לבטיחות הילד:

  "דוושת בלם" להורים: ההורים יכולים לעצור את המכונית מרחוק בכל רגע.
   
  בנוסף, המכונית תעצור אוטומטית ביציאה מטווח הקליטה.

®!STOP-IT- כי גם להורים מגיע ליהנות:

- אין צורך לרוץ אחרי הילד. אפשר ללכת בנחת ולהשגיח.  

- ההורים רגועים, והילד נהנה מהנהיגה.