מעצור הבטיחות ®  STOP-IT!איננו שלט-רחוק !


עם שלט רחוק רגיל, ההורים נוהגים את המכונית מרחוק, בעוד הילד רק יושב במכונית.  לכן הילד מפסיד את היתרונות של חווית הנהיגה.

לעומת זאת, עם מעצור הבטיחות ®STOP-IT, הילד נהנה מחווית הנהיגה, המסייעת בפיתוח קואורדינציה, התמצאות במרחב, ביטחון עצמי, יכולת ריכוז, ותחושה של אחריות.

®STOP-IT הוא כמו דוושת מעצור הבטיחות של המורה לנהיגה: ההורים יכולים להבטיח את בטיחות הילד ללא מאמץ, בעוד הילד נהנה מהנהיגה.  
ההורים נשארים רגועים, הם כבר לא צריכים לרוץ אחרי הילד הנוהג.
 במקום להיות במתח ולהתרוצץ, הם יכולים לטייל בנחת בקרבת הילד ולהשגיח עליו.

הבדל נוסף הוא: לכל מכשיר ®STOP-IT יש קוד זיהוי ייחודי, המבטיח קשר עם המכונית הנכונה.  
בניגוד לכך, עם דגמים רבים של שלטי רחוק רגילים, המכונית עלולה להיות מוסעת בטעות לכיוון אחר על ידי שלט-רחוק זר, וזה מסוכן מאוד.

הבדל נוסף, חשוב מאוד, הוא העצירה האוטומטית בכל מקרה של שיבושים בקליטה (כגון במקרה של יציאה מהטווח, סוללה חלשה, וכו').  
זאת בניגוד לשלט רחוק רגיל, אשר איננו מונע מהילד לנהוג למרחק ללא בקרה במקרה של שיבוש הקשר.

  תכונות